Trung tâm thương mại Super Viva Home Plus

Nơi bán mọi thứ

Đối với một cửa hàng có nhiều so sánh nhất, Super Viva Home Plus không làm bạn thất vọng. Nếu bạn không thể tìm thấy nó ở đây, nó có thể không tồn tại. Chi nhánh đặc biệt này (Chi nhánh giao dịch Sayama Hidaka của chi nhánh Hanno) rất lớn. Hãy suy nghĩ Home Depot nhưng bao gồm một cửa hàng vật nuôi và bể cá, một cửa hàng vật tư văn phòng, một cửa hàng thiết bị, một cửa hàng xe đạp, một cửa hàng tắm và giường, và một chợ thực phẩm đầy đủ dịch vụ. Họ thậm chí còn có con cú để bán. Hãy chắc chắn để thử các taiyaki (cá hình bánh ngọt) sau khi mua sắm.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.