Cửa hàng Beams Meets Yoshida & Co ( Đã đóng cửa)

Một pop-up store mới ở ga Shinjuku

Tác giả Ana Skara   

Beams và Yoshida & Co (B 印Yoshida) đã hợp tác để tạo ra một thương hiệu mới, Beams Planets, với hai pop-up store hiện đang hoạt động tại ga Shinjuku và sân bay Narita cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2013. Cửa hàng pop-up hiện đại thời trang bên cạnh thiết kế sáng tạo, bao gồm cả những vật dụng trong nhà và đồ du lịch

Đến đó

Shinjuku Station (East Exit).

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Viet Nguyen

Viet Nguyen @viet.nguyen

Original by Ana Skara