Lễ hội âm nhạc Nhật Bản Moshi Moshi

Lễ hội tôn vinh văn hóa âm nhạc Nhật Bản

Tác giả Roxanne L W   15-07-2017

Moshi Moshi là lễ hội với mục tiêu tôn vinh văn hóa âm nhạc quần chúng Nhật Bản trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn hiểu văn hóa âm nhạc đại chúng Nhật Bản hơn nữa hay chỉ đơn giản muốn giải trí, hãy chắc rằng đến thăm lễ hội này những năm sau vì nó sẽ để lại bạn nhiều cảm xúc tích cực!

Để tìm hiểu thêm về sự kiện Moshi Moshi sắp tới, hãy xem trên website.

Video bởi Roxanne L W
Thành viên JapanTravel
Phiên dịch bởi Neal Dang

Bình luận