Lễ hội âm nhạc Nhật Bản Moshi Moshi

Lễ hội tôn vinh văn hóa âm nhạc Nhật Bản

Tác giả Roxanne L W   

Moshi Moshi là lễ hội với mục tiêu tôn vinh văn hóa âm nhạc quần chúng Nhật Bản trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn hiểu văn hóa âm nhạc đại chúng Nhật Bản hơn nữa hay chỉ đơn giản muốn giải trí, hãy chắc rằng đến thăm lễ hội này những năm sau vì nó sẽ để lại bạn nhiều cảm xúc tích cực!

Để tìm hiểu thêm về sự kiện Moshi Moshi sắp tới, hãy xem trên website.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Bài viết gốc của Roxanne L W

Bình luận