Tuyết rơi ở Asakusa

Lớp trang điểm bằng tuyết bất thường

Tokyo trãi qua thời khắc tuyết rơi không quá 3 - 4 lần vào mùa đông. Một tấm chăn đầy tuyết trong đô thị tạo nên những bức ảnh đẹp, nhưng đã tạo nên trở ngại cho giao thông với lớp tuyết dầy khoảng 5 cm. Một lớp "tuyết trang điểm", (dịch tương đối từ tiếng Nhật "yuki-keshou") tạo nên khung cảnh hiếm thấy của thành phố. Asakusa, nơi du lịch phổ biến, được ghi lại bằng ảnh với lớp tuyết phủ đầy.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.