Làng Suganuma Gassho ở Toyama

Ngôi làng truyền thống đầy tuyết ở Gokayama

Tác giả Masayoshi Hirose   

Trong suốt ngày 7 đến 9 tháng 2 năm 2015, tôi đã thăm ngôi làng Gassho ở vùng Hokuriku sau chuyến đi công tác trong khu vực.

Những bức ảnh này liên quan đến ngôi làng Suganuma mà tôi đã đến vào ngày 8 tháng 2. Tôi đang nhìn vào lớp tuyết trên mái nhà bằng rơm rạ, đây là biểu tượng của ngôi làng phong cách Gassho. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng tuyết trượt xuống đất vì thời tiết ấm hơn với mặt trời và mưa trước khi tôi đến. Vì nó chẳng thể giúp được gì, tôi đi thẳng và khám phá ngôi làng. Những ngôi làng Gassho được đặt tên vì những mái che dốc nghiêng bằng rơm rạ khô tạo bởi hai bàn tay khép lại như cầu nguyện ( 合掌 gassho). Tôi có thể thấy và hiểu điều đó!

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Bài viết gốc của Masayoshi Hirose