Đặc trưng du lịch mới nhất

Vườn Nishimura - Kyoto

Nơi cư trú của những giáo sĩ Shinto

Chùa Tofuku-ji ở Kyoto

Chùa Thiền tông gây ấn tượng với cả quy mô lẫn vẻ đẹp

Chùa Genko-an đầu thu

Ngồi trước cửa sổ Thiền để được khai sáng

Amanohashidate

Một trong ba cảnh đẹp nhất của Nhật Bản