Đặc trưng du lịch mới nhất

Hoa anh đào trên núi Yoshino, Nara

Nổi danh trong thơ ca: biểu tượng hoa mùa xuân

Nhà hàng Kamameshi

Bữa ăn truyền thống của người Nhật

Đồ lưu niệm từ Nhật

Những món quà lưu niệm với ý nghĩa đặc biệt

Nara uy nghiêm

Thành phố của di sản thế giới UNESCO

Cộng đồng thảo luận

Đồ lưu niệm từ Nhật

Những món quà lưu niệm với ý nghĩa đặc biệt

Many kinds of souvenir in Japan for you to pick up! :D

Nara uy nghiêm

Thành phố của di sản thế giới UNESCO

Yup, many people said that as they visited not only Nara but also anywhere in Japan ! :)