Thành phố Okayama
Đặc trưng du lịch mới nhất

Nhà máy lấp lánh kỳ diệu

Cảnh nhà máy về đêm trong thành phố không bao giờ ngủ

Mặt trời kim cương lên cao ở Daisen

Cảm nhận cơn gió nhẹ trên cao nguyên xanh trù phú

Khách sạn quốc tế Okayama

Thiết kế xa hoa, một khu vườn đi dạo và bữa tối ngon