category image
Tìm thấy 2 kết quả
Kokusekiji Sominsai ở Oshuu

Kokusekiji Sominsai ở Oshuu

Đầu Tháng 2

Một buổi lễ tẩy uế bằng nước mùa đông, những người tham gia chỉ mặc một miếng vải khố. Tiếp theo họ phải đối mặt với một số th..

Iwate
 

Lịch sự kiện