Chùa Tocho ở Hakata

Ngôi chùa được xây dựng bởi sư Kukai vào năm 806

Tác giả Tony Mariani   

Người ta cho rằng chùa Tocho (東 長 寺) là nơi thờ đức Phật Kukai, người đã xây dựng ngôi chùa vào năm 806. Nghĩa trang trong chùa là nơi chôn cất của Tadayuki (lãnh chúa thứ hai của gia tộc Kuroda trong thời kỳ Edo

Nơi để làm sạch cho chuyến thăm của bạn (Tác giả bức ảnh: Tony Mariani)
Nơi để làm sạch cho chuyến thăm của bạn (Tác giả bức ảnh: Tony Mariani)
), Mitsuyuki (lãnh chúa thứ ba
Đường dẫn đến tượng Phật bằng gỗ lớn nhất ở Nhật Bản được xây dựng vào năm 1992 (Tác giả bức ảnh: Tony Mariani)
Đường dẫn đến tượng Phật bằng gỗ lớn nhất ở Nhật Bản được xây dựng vào năm 1992 (Tác giả bức ảnh: Tony Mariani)
) và Harutaka (lãnh chúa thứ tám
Tượng Phật bằng gỗ lớn nhất Nhật Bản (Tác giả bức ảnh: From the Fukuoka travel website)
Tượng Phật bằng gỗ lớn nhất Nhật Bản (Tác giả bức ảnh: From the Fukuoka travel website)
). Ban đầu họ được chôn cất trong ngôi chùa này và đến giờ vẫn còn ở đó. Tượng Phật Quan Âm bằng gỗ thuộc nửa sau thời kỳ Heian (794-1185) đặt bên trong chùa là một di sản văn hóa quốc gia quan trọng cũng như tòa nhà hình lục giác và những ngôi mộ được công nhận ở cấp thành phố. Hơn nữa, trong chùa còn có tượng Phật ngồi bằng gỗ lớn nhất ở Nhật Bản.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Trang Vũ

Trang Vũ @trang.v

Original by Tony Mariani