Shimogo

Ngôi nhà của Ouchijuku và Tonohetsuri

Thi trấn Shimogo là quê hương của nhiều nơi du lịch hấp dẫn ở Fukushima, với Ouchijuku và Tonohetsuri đều nằm ở đây. Khu vực này nằm ở phần phía nam của vùng Aizu và khá nhiều núi non.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.