Kiến trúc lịch sử của Hakodate

Sơ lược ảnh hưởng phương tây ở Hakodate

Đã có một vài câu chuyện khác được viết về Hakodate và các điểm tham quan tuyệt vời, ẩm thực và cơ sở vật chất. Trong câu chuyện ảnh này, tôi muốn cho các bạn thấy vài tòa nhà tuyệt đẹp có thể được tìm thấy ở đó. Hakodate là thành phố đầu tiên ở Nhật mở cửa với thế giới bên ngoài vào gần cuối thời kỳ Edo năm 1854. Do đó, chúng ta có thể nhìn thấy sự ảnh hưởng trong nhiều tòa nhà mang vẻ phương tây. Nếu bạn thích kiến trúc, bạn sẽ tìm thấy nhiều tòa nhà được bảo quản tốt ở đấy hơn hầu hết các thành phố khác ở Nhật. Bạn có thể đến đó bằng phà, xe lửa hoặc máy bay từ các hòn đảo chính ở Honshu.

0
0