Cảnh quan Kobe Motomachi về đêm

Cảm giác âu Châu tại quận thương mại

Xen giữa quận phố Tàu Nankomachi và Kyu-kyoryuchi, sự hòa giải quốc tế vào thế kỷ thứ 19, Motomachi Kobe ngày nay là quận thương mại với những hiệu buôn nhỏ và vừa, bao gồm cả những nhà bán lẻ lớn như Daimaru hay siêu thị Marui. Con đường bắt đầu với trung tâm Sannomiya Gai và nó thường đông đúc vào cuối tuần. Bạn có thể mua sắm từ thiết bị điện tử đến thời trang, nhưng ở đây còn có cả những cửa hiệu bánh ngọt. Những hình này kể về câu chuyện tôi muốn gửi gắm đến các bạn về ý tưởng cảnh quan của khu vực về đêm.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.