Lễ hội Kiriko ở Noto

Nebuta đối với Aomori, Kiriko với Noto là gì...

Kiriko là những lồng đèn lớn được mang xung quanh trong những lễ hội mùa hè trên bán đảo Noto. Tương truyền rằng có khoảng 800-900 lồng đèn Kiriko ở Noto. Kiriko thường đồng hành với Mikoshi (những ngôi đền di động) trong suốt những lễ hội. Có khoảng 180 lễ hội Kiriko được diễn ra ở Noto từ tháng 7 đến tháng 9. Khoảng 30 lễ hội Kiriko ở riêng thành phố Wajima.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.