Hành trình dọc theo cây cầu cổ Suiro-kaku ở Tokyo

Con đường bộ từ kênh Biwako đến đền Nanzen-ji

Tác giả Tomoko Kamishima   10-11-2018

Kênh Biwako chảy từ Otsu đến Kyoto, được xây dựng vào năm 1890 với một cây cầu làm bằng gạch tuyệt đẹp, Suiro-kaku là một khu vực trong Đền Nanzen-ji. Nước được cung cấp từ hồ Biwako được sử dụng ở Kyoto cho việc cung cấp nước cho thành phố, các công trình thủy lợi, hoạt động nhà máy điện, cũng như cho việc giao thông vận tải vào tầm một thế kỷ trước. Bây giờ bạn có thể đi bộ dễ dàng từ ga tàu điện ngầm Keage đến đềnNanzen-ji dọc theo con kênh này. Đường hầm Nejirimanbo nằm ngay dưới đường dốc "nghiêng" và Cầu Suiro-kaku là một công trình bằng gạch khá ấn tượng trong đền Nanzen-ji.

Was this article helpful?

Góp ý ?

0
0
Đăng Trần Hải

Đăng Trần Hải @dang.tran.hai

Original by Tomoko Kamishima