Đồ lưu niệm từ Nhật

Những món quà lưu niệm với ý nghĩa đặc biệt

Mỗi người khi du lịch nước ngoài thường hay mua những món quà lưu niệm mang trở về nhà. Khi tôi chọn những món đồ lưu niệm ở Nhật, thay vì chọn ngẫu nhiên hoặc chọn những món đồ đẹp đẽ cho tôi, tôi tìm những vật có ý nghĩa đặc biệt cho nền văn hóa Nhật. Vì thế, tôi có thể kể những câu chuyện khi tôi trở về nhà! Trong chuỗi những hình ảnh này, tôi muốn kể về những món đồ lưu niệm và giải thích ý nghĩa của nó.

0
2
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.