Đồ lưu niệm từ Nhật

Những món quà lưu niệm với ý nghĩa đặc biệt

Tác giả Elena Lisina   

Mỗi người khi du lịch nước ngoài thường hay mua những món quà lưu niệm mang trở về nhà. Khi tôi chọn những món đồ lưu niệm ở Nhật, thay vì chọn ngẫu nhiên hoặc chọn những món đồ đẹp đẽ cho tôi, tôi tìm những vật có ý nghĩa đặc biệt cho nền văn hóa Nhật. Vì thế, tôi có thể kể những câu chuyện khi tôi trở về nhà! Trong chuỗi những hình ảnh này, tôi muốn kể về những món đồ lưu niệm và giải thích ý nghĩa của nó.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
2
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Elena Lisina