Nhà sách Shelf

Một góc nhỏ yên tĩnh cho người yêu nhiếp ảnh

Ở một góc phố gần Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Shibuya là một nơi yên tĩnh của nhà sách Shelf. Shelf, không giống như những hiệu sách khác, đặc biệt mặc dù không gian nhỏ nhắn. Sự đặc biệt là những sách về nhiếp ảnh được du nhập  bên ngoài Nhật bản. Danh mục thì chỉ giới hạn vài loại ấn bản, các tài liệu không còn xuất bản nữa, sách chuyên khảo, sách thiết kế thời trang, tạp chí và một số loại sách nghệ thuật. Họ cung cấp một số lượng sách đã xuất bản của các nhà nhiếp ảnh cổ điển nổi tiếng. Nếu bạn muốn tìm trong kho sách hoặc đăng ký vài loại sách, bạn có thể tìm trên website này: http://www.shelf.ne.jp/

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.