Cuộc diễu hành Gion Matsuri

Lễ hội Kyoto truyền thống hơn một nghìn năm tuổi!

Tác giả Cathy Cawood   

Gion Matsuri là lễ hội lớn nhất Kyoto. Nó bắt đầu vào năm 869 như là một loại nghi lễ thanh lọc để xoa dịu các vị thần đáp lễ với một bệnh dịch đã tàn phá Kyoto, và được công chuẩn là sự kiện diễn ra hàng năm vào năm 970. Nó bao gồm nhiều sự kiện lan rộng trong suốt tháng Bảy, nhưng đỉnh cao chắc chắn là đám rước của ba mươi hai xe diễu hành trang trí công phu và ấn tượng qua các con phố khu kinh doanh chính. Các chiếc xe diễu hành được trang trí với thảm trang trí có giá trị và bằng thổ cẩm, và các nghệ sĩ và nhạc sĩ truyền thống lớn nhất. Các xe nhỏ hơn mang theo các mô hình của các nhân vật lịch sử nổi tiếng. Cuộc diễu hành diễn ra vào ngày 17 tháng 7.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Minh Ánh

Minh Ánh @minhanh.nguynth

Original by Cathy Cawood