Gion Matsuri, Kyoto - Phần 3

Bức tranh toàn cảnh của Gion Matsuri ở Kyoto - Phần 3

Buổi diễu hành cuối cùng, Ato Matsuri, sẽ diễu hành qua các con đường vào ngày 24 tháng 7. Lần đầu tiên sau gần 50 năm, Gion Matsuri đã bị chia làm hai. Nó sẽ bắt đầu tại Karasuma-Oike Dori lúc 10 giờ sáng, đi ngang qua Tòa thị chính và sau đó rẽ vào Kawaramachi Dori và quay lại Shiho Dori cho đến khi đến góc Shijo-Kawaramachi. Một cuộc diễu hành khác, đây là một cuộc diễu hành mới của Hanagasa, lễ diễu hành mũ rơm sẽ bắt đầu từ đền Yasaka và đi dọc theo Shijo Dori, đến Oike Dori và sau đó trở lại đền Yasaka. Điểm nổi bật ở đây là: Shijogasa-hoko, Suzuka-Yama, Taishi-yama, Tokusa-Yama, Tourou-Yama, Tsuki-Hoko, Urade-Yama, Yamabushi-Yama, Moso-Yama và Koi-Yama.

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Yasaka Shrine

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.