Gion Matsuri, Kyoto - Phần 3

Bức tranh toàn cảnh của Gion Matsuri ở Kyoto - Phần 3

Tác giả Hugo Kempeneer   

Buổi diễu hành cuối cùng, Ato Matsuri, sẽ diễu hành qua các con đường vào ngày 24 tháng 7. Lần đầu tiên sau gần 50 năm, Gion Matsuri đã bị chia làm hai. Nó sẽ bắt đầu tại Karasuma-Oike Dori lúc 10 giờ sáng, đi ngang qua Tòa thị chính và sau đó rẽ vào Kawaramachi Dori và quay lại Shiho Dori cho đến khi đến góc Shijo-Kawaramachi. Một cuộc diễu hành khác, đây là một cuộc diễu hành mới của Hanagasa, lễ diễu hành mũ rơm sẽ bắt đầu từ đền Yasaka và đi dọc theo Shijo Dori, đến Oike Dori và sau đó trở lại đền Yasaka. Điểm nổi bật ở đây là: Shijogasa-hoko, Suzuka-Yama, Taishi-yama, Tokusa-Yama, Tourou-Yama, Tsuki-Hoko, Urade-Yama, Yamabushi-Yama, Moso-Yama và Koi-Yama.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Linh Nguyễn Mai

Linh Nguyễn Mai @linh.nguynmai

Original by Hugo Kempeneer