Khi Con Quạ 3 Chân Bay

Haguro-san của Dewa Sanzan

Tác giả Kristin Osani   

Haguro-san, tọa lạc ở tỉnh Yamagata, một trong ba ngọn núi thiêng nổi tiếng như Dewa Sanzan. Yamabushi, những môn đồ của giáo phái Shugendo, viếng thăm Haguro trong chuyến hành hương, nhưng ngọn núi thu hút nhiều du khách trong cả năm. Nếu bạn cần tìm lại nguồn năng lượng cho tâm hồn hay chỉ tìm một nơi đẹp dễ leo núi, thì Haguro là một nơi tuyệt vời để đến thăm.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Kristin Osani

Bình luận