category image

Ẩm thực

Tìm thấy 3 kết quả
TenTenYu Ramen

TenTenYu Ramen

Trang Vu

Cô Nobuyo và anh Kaname Ikeda nấu mì ramen trong suốt nhiều năm, và họ đã thành công!

Kagoshima