Lễ hội Gion, Kyoto - Phần 1

Cuộc diễu hành Yama Hoko Grand ở Kyoto

Tác giả Hugo Kempeneer   

Tháng 7 ở Nhật là dành cho thành phố Kyoto, có nghĩa là Gion Matsuri. Năm nay, sự kiện này được chia thành hai, Saki Matsuri (17 tháng 7: lễ diễu hành Yama Hoko Grand) và Ato Matsuri (24 tháng 7: lễ diễu hành Yama Hoko Grand & Lễ hội hoa Hat Hanagasa). Những hình xe diễu hành sau đây được thể hiện trong câu chuyện này: Abura Tenjin Yama, Arare Tenjinyama, Ashikari-yama, Ayagasa-hoko, En-no-gyoja-yama, Fune-hoko, Hachiman-yama, Hakurakuten-yama, Hashi-Benkei-Yama , Houka-hoko và Houshou-yama.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Minh Ánh

Minh Ánh @minhanh.nguynth

Original by Hugo Kempeneer